Kapadokya Hotelleri

Kapadokya önemli bir tarihi öneme sahip olan ve bütün dünya taraf?ndan bilinen önemli bir kenttir. Kapadokya her y?l milyonlarca ki?inin ziyaret etti?i önemli bir konuma sahip tarihi ve kültürel de?erleri ile ziyaretçilerine kendine hayran b?rakan önemli bir yap?ya sahiptir. Kapadokya’ya her y?l yerli ve yabanc? olmak üzere birçok turist gelmektedir. Bu kentin en önemli özelliklerinden birisi de tarihte birçok medeniyetin himayesi alt?nda ya?ad??? için önemli bir tarihi yerinin olmas?d?r. Ayr?ca Kapadokya birçok medeniyete ait tarihi eser izler ve yap?lar? hala bünyesinde bar?nd?rmaktad?r. ?ehirde birçok otel tarihi ile ziyaretçilerini ve misafirlerini a??rlamaktad?r. Kapadokya hotelleri bu sebeple ziyaretçilerini memnun etmeye devam etmekte ve güzel bir tatil deneyimi ya?atmaktad?r. Bu sebeple bölgedeki birçok otel y?l?n neredeyse her sezonunda doludur.

Kapadokya Hotelleri Ve Hizmetleri

Kapadokya hotelleri aras?nda olan otelimiz Misafirlerine Konaklama boyunca ücretsiz çay çe?itlerini servis eder. Ayr?ca 24 saat boyunca otelimiz misafirlerine ücretsiz otopark hizmeti sa?lamaktad?r. Bu hizmet sayesinde misafirlerimiz otel d???nda günün her saatinde araç ile istedikleri yeri gezebilmektedir. Erken checkout yapan misafirlerimize ücretsiz kahvalt? hizmeti de sunulmaktad?r. Otelimiz 24 saat boyunca misafirlere bisiklet hizmet sunarak Kapadokya’n?n sokaklar?nda iyi bir gezinti imkan? sunmaktad?r. Herhangi bir sa?l?k tehdidi durumunda haz?rda olan doktorlar?m?z misafirlerimize 24 saat boyunca hizmet vermektedir. Ayr?ca Oda servisimizde 24 saat boyunca misafirlerimizin bütün isteklerini kar??lamaktad?r. Ayr?ca Ücretsiz Shuttle servisimiz sabah 08,00 ile 22,30 aras?nda Ürgüp’e hareket etmektedir. Otelimiz misafirlerine 24 saat boyunca oda içerisinde ücretsiz kettle set ile servis imkan? sunmaktad?r. Otelimizde misafirlere bütün otel genelinde wifi imkan? sunulmaktad?r. Ayr?ca 24 saat boyunca ?i?e su ücretsiz ?ekilde tedarik edilmektedir. Tüm bunlar?n yan? s?ra Otelimizde resepsiyon hizmeti 24 saat boyunca verilerek misafirlerimizin sorular?na cevap vermektedir.