Kapadokya Hotels

Kapadokya ?ehir olarak günümüzde gerek ülke içerisinde gerek yurt d???nda birçok ki?inin görmek istedi?i tarihi ve kültürü ile dikkat çeken önemli bir tarihi mirast?r. Günümüzde Unesconun koruma alt?na ald??? dünya miraslar? aras?nda olan bir yerdir. Bu sebeple dünyan?n çe?itli bölgelerinde birçok turist her y?l Kapadokya hotels görmeye gelmektedir. Bu sebeple bu bölgede hizmet veren bütün tesisler ülkemizi dünya insanlar?na kar?? temsil etmektedir. Bu bölgedeki bütün i?letmelerin kusursuz bir hizmet sa?layarak bölgeye gelen turistleri iyi a??rlamas? gerekir. Bu bölgede hizmetlerin oldukça uygun fiyatlara ve misafirleri memnun etmesi gerekmektedir. Bu sebeple i?letmeler ve oteller personellerini iyi seçmesi ve iyi e?itmesi gerekmektedir. Bölge halk?n?n da turistlere misafir perver davranarak önemli ölçüde Kapadokya’y? iyi tan?tmas? gerekir. Ülkemizin önemli bir turizm kenti olan Kapadokya oldukça derin ve eski bir tarihe dayan?r. 5000 y?ll?k eser ve yap?lar bar?nd?ran Kapadokya Adeta görenleri büyülüyor. Günümüzde baz? bölgelerinde Bizansl?lardan kalan birçok kilise ve tarihi yap? bulunmaktad?r. Bu bölgede hizmet veren otelimiz önemli tarihi miraslar bar?nd?ran ve Bizanslar?n zaman?nda inzivaya çekilmek için kulland??? bir manast?r idi. Hotelimiz günümüzde bu izleri ta??yan tek Kapadokya otelidir.

Kapadokya Hotels Hizmetleri

Hotelimiz Misafirlerine Konaklama boyunca ücretsiz çay çe?itlerini servis etmektedir. Ayr?ca 24 saat boyunca otelimiz misafirlerine ücretsiz otopark hizmeti sa?lamaktad?r. Bu hizmet sayesinde misafirlerimiz otel d???nda günün her saatinde araç ile istedikleri yeri gezebilmektedir. Ayr?ca Ücretsiz Shuttle servisimiz sabah 08,00 ile 22,30 aras?nda Ürgüp’e hareket etmektedir. Otelimiz misafirlerine 24 saat boyunca oda içerisinde ücretsiz kettle set ile servis imkan? sunmaktad?r. Otelimizde misafirlere bütün otel genelinde wifi imkan? sunulmaktad?r. Ayr?ca 24 saat boyunca ?i?e su ücretsiz ?ekilde tedarik edilmektedir. Erken checkout yapan misafirlerimize ücretsiz kahvalt? hizmeti de sunulmaktad?r. Otelimiz 24 saat boyunca misafirlere bisiklet hizmet sunarak Kapadokya hotels sokaklar?nda iyi bir gezinti imkan? sunmaktad?r. Herhangi bir sa?l?k tehdidi durumunda haz?rda olan doktorlar?m?z misafirlerimize 24 saat boyunca hizmet vermektedir.