Ma?ara Oteli

Ma?ara otelleri Kapadokya’ya gelen turistlerin ve misafirlerin günümüzde en çok tercih etti?i otel tarzlar? aras?nda yer almaktad?r. Bunun sebebi ise geçmi?te Kapadokya’n?n Bizans ?mparatorlu?u dönemlerinde papazlar?n bu ma?ara otelleri dinlenme hücresi olarak kullanmas?ndan kaynaklan?r. Bu hücrelerin Günümüzde Ma?ara Oteli olarak hizmet vermesi tarihe ve kültürel simgelere ilgisi olan insanlar?n bu otelleri  tercih etmesini sa?lar. Kapadokya Milattan önce 6 ve 7. yüzy?lara kadar bilinen bir tarihi ile Perslerden günümüze kadar birçok medeniyetin himayesi alt?nda ya?am??t?r. Bu medeniyetlere ait birçok eser Kapadokya’n?n birçok bölgesinde bulunmaktad?r. Turistlerin en çok tercih etti?i bölgelerden biride Ürgüp ve Göreme bölgeleridir. Balon turlar?, çe?it hediyelik e?yalar satan eski pazarlar ve safari turlar? bölgeyi ziyaret insanlar?n en çok tercih etti?i faaliyetler aras?nda yer almaktad?r. Ayr?ca Ma?ara otellerinde çe?itli ev ?araplar?n?n üretilmesi buray? ziyaret eden birçok ki?in ilgisini çekmektedir. Ayr?ca Anadolu kültürünün simgelerinden biri olan Kapadokya’da çe?itli üzüm ve tahin pekmezleri üretilmektedir.

Ma?ara Oteli Hizmetleri

Kapadokya’da birçok insan ma?ara otellerini  tercih ederken tarihi izlerin oldu?u bu otellerin yap?lar?n? incelerler. Ma?ara oteli olarak Kapadokya’da en çok tercih edilen otellerden biride Gamirasu Oteldir. Gamirasu Otel geleneksel Anadolu kültürüne ait bir çok ?eyi misafirlerine sunmaktad?r. Otelde yoga seanslar?ndan bisiklet turlar?na kadar birçok aktivite misafirler ile payla??lmaktad?r. Otel 24 saat boyunca birçok hizmeti misafirlerine sunarken bu hizmetleri misafirlerin konforlu bir tatil geçirmesi için en iyi ?ekilde uygulamaktad?r. Otelin oda servisi 24 saat boyunca misafirlere sunulmaktad?r. Ayr?ca resepsiyon hizmeti ve wifi hizmeti sunulan di?er hizmetler aras?ndad?r. Ayr?ca otelde kettle set hizmeti bütün odalarda sunulmaktad?r. Otelin d???nda gezinti yapmak isteyen misafirlere 24 saat boyunca otopark hizmet sunulmaktad?r. Bu hizmetler misafirlere en iyi ?ekilde sunularak misafirlerin iyi bir tatil geçirmeleri sa?lanmaktad?r.