EN YENİ İÇERİKLER

Ye?il Y?ld?z Otel Kapadokya her y?l milyonlarca ki?iyi a??rlayan do?a harikas? bir kenttir. Bu kent önemli medeniyetlere tarihi boyunca ev sahipli?i yaparak bu medeniyetlere ait eserleri günümüze kadar getirmeyi ba?arm??t?r. Her y?l dünyan?n birçok ülkesinden gelen birçok misafir bu bölge de konforlu bir tatil deneyimi ya?amaktad?r. Ayr?ca ülkemizden birçok yerli turist Kapadokya'ya gelerek buradaki önemli eserleri ve yap?lar? görerek bu...

Mağara Oteli

Ma?ara Oteli Ma?ara otelleri aras?nda yer almakta ve Kapadokya’n?n en çok tercih edilen oteli olarak bilinmekteyiz. Ma?ara oteli olarak temel prensibimiz, mü?terilerimizin tarihin izleri e?i?iyle konaklama yapabilmelerine olanak tan?mam?zd?r. Otopark, çay, internet ve buna benzer birçok hizmet taraf?m?zca uygun fiyatlarla sunulur. Bu sayede mü?terilerimizin memnun kalmalar? mümkün hale gelir. Tüm bunlar?n yan? s?ra mü?terilerimiz bizleri tercih ederek en uygun fiyatlarla...
Ma?ara Otel Kapadokya Kapadokya önemli tatil kentlerinden biri haline gelmi?tir. Özellikle bu bölgedeki do?al güzellikler insanlar?n bu bölgeyi tercih etmesini sa?lam??t?r. Kapadokya tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipli?i yaparken egemenli?i alt?nda oldu?u her medeniyetten bir eser bu topraklarda bulunmaktad?r. Kapadokya özellikle Bizans ?mparatorlu?una ait birçok eseri günümüzde bünyesinde bulundurmaktad?r. Bu eserlerin birço?u Günümüzde Ma?ara Otel Kapadokya olarak hizmet vermektedir. Otantik...
Ma?ara Cave Hotel Otelimiz 1999 y?l?nda Kapadokya da bulundu?umuz bölgenin hizmete aç?lan ilk kaya oteli olarak bilinmektedir. Otelimiz özenli bir ?ekilde restore ve dizayn edilerek 35 adet ma?ara odadan olu?maktad?r. Kapadokya'n?n en önemli bölgelerinden olan Ürgüp yak?nlarda olan otelimiz Ayval? köyü s?n?rlar? içerisinde bulunmaktad?r. Ma?ara Cave Hotel Bizans dönemine ait birçok eser ve yap?ya sahip olan otelimiz önemli tarihi...
Ma?ara Otelleri Kapadokya Kapadokya bölgesinde yer alan otelimiz, yüksek derecede mü?terilerimize konfor sa?lamakta ve mükemmel bir konaklama ?ans? yakalamalar?na sebebiyet vermektedir. 24 saat s?cak su, internet ve konfor sa?layacak tüm imkanlar mü?terilerimize sunulmaktad?r. Ma?ara otelleri Kapadokya aras?nda en iyi konuma sahip oldu?umuzu vurgulamak ister ve mü?terilerimizin konforla, huzurla, e?lencelerle dolu bir tatil yapmalar?na olanak tan?maktay?z. Buna sebebiyet veren bir otel...