Ma?ara Cave Hotel

Otelimiz 1999 y?l?nda Kapadokya da bulundu?umuz bölgenin hizmete aç?lan ilk kaya oteli olarak bilinmektedir. Otelimiz özenli bir ?ekilde restore ve dizayn edilerek 35 adet ma?ara odadan olu?maktad?r. Kapadokya’n?n en önemli bölgelerinden olan Ürgüp yak?nlarda olan otelimiz Ayval? köyü s?n?rlar? içerisinde bulunmaktad?r. Ma?ara Cave Hotel Bizans dönemine ait birçok eser ve yap?ya sahip olan otelimiz önemli tarihi izler ta??maktad?r. Bizans döneminde otelimiz inziva manast?r? olarak kullan?lm??t?r.

Ma?ara Cave Hotel Hizmetleri Ve Tarihi

Hotelimiz Ma?ara Cave Hotel olarak 5 bin y?ll?k bir tarihe sahip olup bölge de önemli bir manevi tarih havas? yaratmaktad?r. Ayr?ca misafirlerine bu güzel ve tarihi bir köy içerisinde huzur ve konforlu bir tatil imkan? sunmaktad?r. Otelimizin baz? bölümleri 10 as?r öncesine kadar Hristiyan rahipler taraf?ndan kullan?lm??t?r. Kapadokya bölgesinde 11. yüzy?ldan kalma bir Bizans Ortodoks kilisesi bulunan tek Oteldir. Geçmi?te manast?r olarak kullan?lan bölüm otelimizin mutfa??d?r. Ayr?ca yemek yedikleri bölüm ise günümüzde otelimizin misafirlerine sundu?u yemek salonudur. Günümüzde misafirlerimize tahsis etti?imiz odalardan baz?lar? geçmi?te rahiplerin inzivaya çekildikleri dinlenme hücreleridir.

Hotelimiz Misafirlerine Konaklama boyunca ücretsiz çay çe?itlerini servis eder. Ayr?ca 24 saat boyunca otelimiz misafirlerine ücretsiz otopark hizmeti sa?lamaktad?r. Bu hizmet sayesinde misafirlerimiz otel d???nda günün her saatinde araç ile istedikleri yeri gezebilmektedir. Ayr?ca Ücretsiz Shuttle servisimiz sabah 08,00 ile 22,30 aras?nda Ürgüp’e hareket etmektedir. Otelimiz misafirlerine 24 saat boyunca oda içerisinde ücretsiz kettle set ile servis imkan? sunmaktad?r. Otelimizde misafirlere bütün hotel genelinde wifi imkan? sunulmaktad?r. Ayr?ca 24 saat boyunca ?i?e su ücretsiz ?ekilde tedarik edilmektedir. Erken checkout yapan misafirlerimize ücretsiz kahvalt? hizmeti de sunulmaktad?r. Otelimiz 24 saat boyunca misafirlere bisiklet hizmet sunarak Kapadokyan?n sokaklar?nda iyi bir gezinti imkan? sunmaktad?r. Herhangi bir sa?l?k tehdidi durumunda haz?rda olan doktorlar?m?z misafirlerimize 24 saat boyunca hizmet vermektedir. Ayr?ca Oda servisimizde 24 saat boyunca misafirlerimizin bütün isteklerini kar??lamaktad?r. Tüm bunlar?n yan? s?ra Otelimizde resepsiyon hizmeti 24 saat boyunca verilerek misafirlerimizin sorular?na cevap vermektedir.