Cave Hostel Cappadocia Tarihin arka sayfalar?na ?ahitlik eden önemli kentlerden biri olan Kapadokya tarihin en önemli medeniyetlerine ait birçok eser ve yap?ya günümüzde de ev sahipli?i yapmaya devam etti?i için Unesco dünya miraslar? statüsünde yer almaktad?r. Bu güzel ve anlaml? tarihinden ötürü her y?l dünyan?n birçok yerinden ziyaretçiyi a??rlayan Kapadokya önemli eserler içerir. Bilinen tarihi 5000 y?l olan Kapadokya...
Ma?ara Otel Kapadokya Kapadokya önemli tatil kentlerinden biri haline gelmi?tir. Özellikle bu bölgedeki do?al güzellikler insanlar?n bu bölgeyi tercih etmesini sa?lam??t?r. Kapadokya tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipli?i yaparken egemenli?i alt?nda oldu?u her medeniyetten bir eser bu topraklarda bulunmaktad?r. Kapadokya özellikle Bizans ?mparatorlu?una ait birçok eseri günümüzde bünyesinde bulundurmaktad?r. Bu eserlerin birço?u Günümüzde Ma?ara Otel Kapadokya olarak hizmet vermektedir. Otantik...
Kapadokya Tatil Otelleri Kapadokya birçok tarihi ve kültürel miraslar? ile dünya çap?nda kabul edilen ve unesco dünya miraslar? statüsünde olan bir kenttir. Adeta aç?k hava müzesi etkisine sahip olan Kapadokya büyüleyici bir manzara'ya sahiptir. Görenleri kendine hayran b?rakan manzaras? ve rengarenk balonlar?n oldu?u bu do?a harikas? olan kent tarihte birçok medeniyete ev sahipli?i yapm?? ve bu medeniyetlere ait eserler günümüze...
Kapadokya Otantik Otelleri Her y?l onbinlerce misafiri a??rlayan Kapadokya oldukça önemli bir antik kent konumundad?r. Bu sebeple dünyan?n birçok bölgesinden ülkemize her y?l milyonlarca turist gelmektedir. Ülkemize gelen turistlerin en büyük sebebi ise bu tarihi miraslara gözleri ile ?ahitlik etmeleridir. Anadolu geçmi?ten günümüze kadar birçok medeniyetin sahip oldu?u ve önemli eserlerin oldu?u nadide bir yerdir. Özellikle Kapadokya insanlar? büyüleyen...

Cappadocia Otelleri

Cappadocia Otelleri Kapadokya otelleri aras?nda öncü bir konuma sahip olan ve en iyi ?ekilde hizmet veren bir otel olarak sektörde yer al?yoruz. Cappadocia otelleri aras?nda öncü konuma sahip olmam?z?n sebebi birçok hizmetimizin ücretsiz olarak mü?terilerimize sunulmas?d?r. Ücretsiz olarak sunulan hizmetlerimizin birçok konuda avantaj sa?lamas?, mü?terilerimizin memnun kalmas?na sebebiyet vermektedir. Memnuniyet faktörü üst düzeyde oldu?undan dolay? sektörde öncü bir konuma sahip...
Kapadokya Otel Fiyatlar? Kapadokya önemli bir tatil beldesi ve iyi bir tarihi oldu?u için birçok insan?n her y?l ziyaret etti?i önemli bir tarihi öneme sahip olan  yeridir. Kapadokya önemli bir tarihi oldu?u kadar her y?l birçok ki?inin yamaç para?ütü ve balonlar ile do?a da aktivite yapt??? önemli bir yer haline gelmi?tir. Kapadokya geçmi?ten günümüze kadar birçok medeniyete ait eseri günümüze...
En Uygun Kapadokya Otelleri Kapadokya dünya üzerinde birçok insan?n görmek istedi?i mükemmel bir ?ehir ve önemli bir aç?k hava müzesi niteli?i ta??r. Himayesinde oldu?u bütün medeniyetlerin etkisi alt?nda kalarak ?ehirde birçok medeniyete ait kal?nt?lar ve yap?lar bulunmaktad?r. Özellikle 8 ve 10 yüzy?llara ait Bizans devletine ait eserlere rastlamak mümkündür. Kapadokya tarihi zenginlik anlam?nda bir kültür simgesidir. Bu yüzden her...
Kapadokya Ma?ara Otel Otelimiz verdi?i hizmetler ile Kapadokya'n?n en çok tercih edilen otelleri aras?nda yer almaktad?r. Ma?ara ?eklinde 42odas? bulunan otelimizde 24 saat aral?ks?z bir ?ekilde hizmet olana?? sa?lanmaktad?r. Otelimizde 24 saat boyunca oda servisi hizmet sunularak misafirlerimizin bütün istekleri yerine getirilir. Ayr?ca otelimiz resepsiyon hizmetini 24 saat aral?ks?z bir ?ekilde sürdürerek iyi bir tatil imkan?n? misafirlerine sunarak misafirlerin bütün...
Ma?ara Cave Hotel Otelimiz 1999 y?l?nda Kapadokya da bulundu?umuz bölgenin hizmete aç?lan ilk kaya oteli olarak bilinmektedir. Otelimiz özenli bir ?ekilde restore ve dizayn edilerek 35 adet ma?ara odadan olu?maktad?r. Kapadokya'n?n en önemli bölgelerinden olan Ürgüp yak?nlarda olan otelimiz Ayval? köyü s?n?rlar? içerisinde bulunmaktad?r. Ma?ara Cave Hotel Bizans dönemine ait birçok eser ve yap?ya sahip olan otelimiz önemli tarihi...
Kapadokya Ma?ara Otel Fiyatlar? Kapadokya bölgesinde en iyi hizmet veren otellerin zirvesindeyiz. Kapadokya otelleri aras?nda en çok tercih otellerden biri olmam?z?n sebebi verdi?imiz kusursuz hizmetlerden ötürüdür. Sakin bir bölgede ve tarihi zenginliklerin yo?un oldu?u bir yerde tatil yapmak isteseniz bizi yani ma?ara oteli tercih edebilirsiniz. Ayr?ca Kapadokya Ma?ara Otel Fiyatlar? verdi?i hizmet ve keyifli bir tatile göre oldukça uygun fiyat...

Hava Durumu

Urgup
açık
28.1 ° C
28.1 °
28.1 °
41 %
2.5kmh
4 %
Pts
28 °
Sal
30 °
Çar
30 °
Per
32 °
Cum
32 °
- Advertisement -

POPULAR ARTICLES