Kapadokya En ?yi Ma?ara Otel

Kapadokya bölgesine her y?l binlerce ki?i ziyarete gelmektedir. Bunun temel nedeni ise do?a harikas? olarak kabul edilen Kapadokya manzaras?, tarihi, balonlar ve do?al güzellikleridir. Tarihi ve kültürel simgelerden biri olan Kapadokya her y?l milyonlarca ziyaretçiye ev sahipli?i yapmaktad?r. Kapadokya önemli bir tarihi öneme sahip oldu?u için ziyaretçi oran? her sezon oldukça yüksektir. Bu bölgede hizmet veren oteller tarihi simgeler ve motifler ile donat?lm?? ve odalar? ma?ara ?eklinde dizayn edilmi?tir. Oteller lüks ve yüksek hizmetlerinin yan? s?ra kültürel motifleri ile misafirlerini hayran b?rakmaktad?rlar. Kapadokya En ?yi Ma?ara otel olarak bilinen Gamirasu otelidir. Otelimiz 35 adet ma?ara odas? ile tarihi motif ve süslemeler ile restore edilerek dizayn edilmi?tir. Otelimizde birçok hizmet s?n?rs?z ?ekilde 24 saat olarak verilmektedir.

Kapadokya En ?yi Ma?ara Otel Hizmetleri

Kapadokya En iyi Ma?ara Otel konumunda bulunan otelimiz misafirlerine 24 saat boyunca oda içerisinde ücretsiz kettle set ile servis imkan? sunmaktad?r. Otelimizde misafirlere bütün otel genelinde wifi imkan? sunulmaktad?r. Ayr?ca 24 saat boyunca ?i?e su ücretsiz ?ekilde tedarik edilmektedir. Otelimiz Misafirlerine Konaklama boyunca ücretsiz çay çe?itlerini servis eder. Ayr?ca 24 saat boyunca otelimiz misafirlerine ücretsiz otopark hizmeti sa?lamaktad?r. Bu hizmet sayesinde misafirlerimiz otel d???nda günün her saatinde araç ile istedikleri yeri gezebilmektedir. Ayr?ca ücretsiz Shuttle servisimiz sabah 08,00 ile 22,30 aras?nda Ürgüp’e hareket etmektedir. Erken checkout yapan misafirlerimize ücretsiz kahvalt? hizmeti de sunulmaktad?r. Otelimiz 24 saat boyunca misafirlere bisiklet hizmet sunarak Kapadokya’n?n sokaklar?nda iyi bir gezinti imkan? sunmaktad?r. Herhangi bir sa?l?k tehdidi durumunda haz?rda olan doktorlar?m?z misafirlerimize 24 saat boyunca hizmet vermektedir. Ayr?ca Oda servisimizde 24 saat boyunca misafirlerimizin bütün isteklerini kar??lamaktad?r. Tüm bunlar?n yan? s?ra Otelimizde resepsiyon hizmeti 24 saat boyunca verilerek misafirlerimizin sorular?na cevap vermektedir.