Ye?il Y?ld?z Otel

Kapadokya her y?l milyonlarca ki?iyi a??rlayan do?a harikas? bir kenttir. Bu kent önemli medeniyetlere tarihi boyunca ev sahipli?i yaparak bu medeniyetlere ait eserleri günümüze kadar getirmeyi ba?arm??t?r. Her y?l dünyan?n birçok ülkesinden gelen birçok misafir bu bölge de konforlu bir tatil deneyimi ya?amaktad?r. Ayr?ca ülkemizden birçok yerli turist Kapadokya’ya gelerek buradaki önemli eserleri ve yap?lar? görerek bu bölgeyi gezmektedir. Dünyan?n en önemli tarihi kentlerinden biri olan Kapadokya 5000 y?ll?k bir tarihe sahip olup unesco taraf?ndan korumaya al?nan dünya miraslar? statüsünde olan bir kenttir. Kapadokya bu sebeple gerek esnaflar? gerek i?letme sahipleri ile gelen misafirlere iyi hizmet vermelidir. Bu durumun temel sebebi de ülkemizi dünyaya kar?? temsil ederek iyi bir misafirperverlik örne?i sergilemektir. Bu sebeple otellerin özellikle bu konuda iyi tedbir almalar? gerekir. Ye?il Y?ld?z otel olarak bu anlamda misafirlerimize konforlu ve güzel bir tatil imkan? sunuyoruz. Hizmetlerimiz ile misafirlerimize en iyi ?ekilde hizmet etmeyi amaçl?yoruz.

Ye?il Y?ld?z Otel Hizmetleri

Ücretsiz Shuttle servisimiz sabah 08,00 ile 22,30 aras?nda Ürgüp’e hareket etmektedir. Hotelimiz misafirlerine 24 saat boyunca oda içerisinde ücretsiz kettle set ile servis imkan? sunmaktad?r. Ye?il Y?ld?z Otel olarak misafirlere bütün otel genelinde wifi imkan? sunulmaktad?r. Otelimiz Misafirlerine Konaklama boyunca ücretsiz çay çe?itlerini servis eder. Ayr?ca 24 saat boyunca otelimiz misafirlerine ücretsiz otopark hizmeti sa?lamaktad?r. Bu hizmet sayesinde misafirlerimiz otel d???nda günün her saatinde araç ile istedikleri yeri gezebilmektedir. Ayr?ca 24 saat boyunca ?i?e su ücretsiz ?ekilde tedarik edilmektedir. Erken checkout yapan misafirlerimize ücretsiz kahvalt? hizmeti de sunulmaktad?r. Herhangi bir sa?l?k tehdidi durumunda haz?rda olan doktorlar?m?z misafirlerimize 24 saat boyunca hizmet vermektedir. Otelimiz 24 saat boyunca misafirlere bisiklet hizmet sunarak Kapadokya’n?n sokaklar?nda iyi bir gezinti imkan? sunmaktad?r. Ayr?ca Oda servisimizde 24 saat boyunca misafirlerimizin bütün isteklerini kar??lamaktad?r. Tüm bunlar?n yan? s?ra Otelimizde resepsiyon hizmeti 24 saat boyunca verilerek misafirlerimizin sorular?na cevap vermektedir.