Her kö?esi birbirinden çarp?c?, farkl? ve iddial? Kapadokya’n?n sadece muhte?em bir fonu de?il, mistik bir atmosferi de var. Ke?i?lerin, sava?ç?lar?n, tüccarlar?n ve evi yeralt? ma?aralar?, yolu tünel olan gelmi? geçmi? halk?n?n ta?a topra?a sinen hikayeleri de var. K?l?çlar Vadisi’nin rüzgar sesinde bu hikayelerden cümleler duyacaks?n?z belki, kim bilir! "K?l?çlar Vadisi" S?ras?yla Gorkündere, Zemi Vadisi ve Aç?k Hava Müzesi’ni geçtikten sonra Göreme’nin ikinci bölümü olan K?l?çlar Vadisi ba?l?yor. Göreme merkeze 15 dakika uzakl?ktaki...