Kapadokya Cave

Kapadokya önemli bir tarihe ev sahipli?i yapan dünyan?n en önemli tarihi kentleri aras?nda yer almaktad?r. Dünyan?n birçok yerinden birçok insan Kapadokya’y? her y?l ziyaret etmektedir. Kapadokya 5 bin y?ll?k tarihi ile birçok medeniyetin egemenli?i alt?nda ya?am?? ve bünyesinde kald??? her medeniyete ait eseri günümüze kadar getirmeyi ba?arm??t?r. Birle?mi? Milletler Unesco taraf?ndan dünya miras? olarak kabul edilen Kapadokya Koruma alt?na al?nm??t?r. Kapadokya önemli birçok bizans yap?s? ve eserinin sergilendi?i önemli bir kenttir. Bu sebeple dünyan?n dört bir yan?nda birçok insan Kapadokya’y? ziyaret ederek bu tarihi güzelliklere ?ahit olmak istemektedir. Kapadokya önemli bir misafir kitlesini her y?l a??rlar ve ülkemizi turizm anlam?nda oldukça ba?ar?l? bir grafi?in içerisine alm??t?r. Kapadokya’da hizmet veren otel ve i?letmelerin bu sebeple iyi bir hizmet anlay??? benimsemeleri ve iyi bir hizmet vermeleri gerekir. Otelimiz, Kapadokya Cave iyi bir hizmet anlay??? benimseyerek misafirlerine iyi bir tatil imkan? sunmaktad?r. S?n?rs?z hizmetleri ile misafirlerini en iyi ?ekilde a??rlamaktad?r.

Kapadokya Cave Hizmetleri

Kapadokya’n?n önemli tarihi eserlerinden baz?lar?n? bünyesinde bar?nd?ran otelimiz oldukça iyi bir hizmet anlay??? benimseyerek % 100 misafir memnuniyeti ilkesi ile hizmet olana?? sunmaktad?r. Otelimizin 24 saat s?n?rs?z bir ?ekilde sundu?u hizmetler misafirlerimizi memnun etmekte ve misafilerimiz Kapadokya’ya geldiklerinde otelimizi tercih etmektedir. Bu nedenle otelimizde birçok hizmet 24 saat aral?ks?z bir ?ekilde verilmektedir. Otelimiz, Kapadokya Cave dünya mutfa??na ait birçok lezzeti misafirlerine en iyi ?ekilde servis ederek iyi bir hizmet olana?? sunmaktad?r. Bunun d???nda resepsiyon, oda servisi, wifi, otopark ve daha bunun gibi birçok hizmet misafirlerimize 24 saat boyunca kesintisiz olarak sa?lanmaktad?r. Otelimizde birçok aktivite imkan? mevcuttur. Anadolu geleneklerini ve köy ya?ant?s?n? deneyimlemek isteyen misafirlerimize birçok imkan sunmaktay?z.