Cappadocia Hotels Cave

Kapadokya bölgesinde her sezon birçok ki?in gerek yurtiçi gerekse yurt d???ndan gelerek tatil tercihini kulland??? bölgelerden biri haline gelmi?tir. Kapadokya büyüleyici manzaras? ve birçok aktivitenin yap?ld??? ola?anüstü güzelliklere ev sahipli?i yapan önemli bir tarihi kenttir. Kapadokya önemli tarihi olan ve birçok insan?n görmeyi istedi?i bir yer haline gelmi?tir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipli?i yapm?? ve birçok medeniyete ait eserler ve yap?lar bulunan önemli bir yerdir. Bu sebeple bu bölgede hizmet veren bütün otel ve tesislerin iyi hizmet vermesi gerekmektedir. Özellikle Cappadocia Hotels Cave hizmet bak?m?ndan bölge de birçok yerli ya da yabanc? turistin tercih etti?i elit otellerden biridir. Otelimiz güler yüzlü personeli ve kaliteli hizmetleri ile birçok misafiri a??rlamaktan ?eref duymaktad?r. Otelimiz birçok tarihi izi ve kültürü kendi bünyesinde misafirlerine yans?tmaktad?r.

Cappadocia Hotels Cave Hizmetleri

Otelimiz Misafirlerine Konaklama boyunca ücretsiz çay çe?itlerini servis eder. Ayr?ca 24 saat boyunca otelimiz misafirlerine ücretsiz otopark hizmeti sa?lamaktad?r. Cappadocia Hotels Cave bu hizmeti sayesinde misafirler otel d???nda günün her saatinde araç ile istedikleri yeri gezebilmektedir. Ayr?ca ücretsiz Shuttle servisimiz sabah 08,00 ile 22,30 aras?nda Ürgüp’e hareket etmektedir. Otelimiz misafirlerine 24 saat boyunca oda içerisinde ücretsiz kettle set ile servis imkan? sunmaktad?r. Otelimizde misafirlere bütün hotel genelinde wifi imkan? sunulmaktad?r. Ayr?ca 24 saat boyunca ?i?e su ücretsiz ?ekilde tedarik edilmektedir. Erken checkout yapan misafirlerimize ücretsiz kahvalt? hizmeti de sunulmaktad?r. Otelimiz 24 saat boyunca misafirlere bisiklet hizmet sunarak Kapadokya’n?n sokaklar?nda iyi bir gezinti imkan? sunmaktad?r. Herhangi bir sa?l?k tehdidi durumunda haz?rda olan doktorlar?m?z misafirlerimize 24 saat boyunca hizmet vermektedir. Ayr?ca Oda servisimizde 24 saat boyunca misafirlerimizin bütün isteklerini kar??lamaktad?r. Tüm bunlar?n yan? s?ra Otelimizde resepsiyon hizmeti 24 saat boyunca verilerek misafirlerimizin sorular?na cevap vermektedir.