Kapadokya Ta? Otel

Lüks ve ihti?aml? bir tatilin yan?nda tarihi zenginlikler ile iç içe bir tarih yans?mas?na ?ahit olmak isteyen birçok insan ülkemizde Kapadokya bölgesini tercih etmektedir. Bu sebeple Kapadokya bölgesinde birçok ki?i 9. yüzy?ldan kalma eserler ve kal?nt?lar? inceleyip görme imkan? bulmaktad?r. Bu bölge de dünyan?n birçok yerinden turist ve misafir a??rlayan ?ehrimiz ve Kapadokya ta? otel oldukça be?enilen ve birçok farkl? kültürden insana hizmet olana?? tan?yarak kültürel dayan??ma sa?layan nadide otellerden biri haline gelmi?tir. Otelimiz birçok insana ve birçok kültüre ev sahipli?i yaparak iyi bir misafirperverlik örne?i sergilemektedir. Bölgemize her y?l milyonlarca turistin ak?n etmesi tarihi zenginliklerimizi turistlerimize en uygun ?ekilde tan?tarak onlar?n bu müthi? kültüre ?ahitlik etmelerini sa?l?yoruz. Yapt???m?z bu hizmetleri her y?l otelimize dünyan?n dört bir yan?ndan gelen misafirlerimize ya?atmak bizlere gurur ve ülkemizi en iyi ?ekilde temsil etme heyecan?n? ya?atmaktad?r. Otelimiz oldukça geni? kapsaml? bir aktivite imkan?n? misafirlerine sunarken bunun yan?nda birçok önemli hizmeti ve heyecan? e?siz manzara seçenekleri ile misafirlere tatt?rmay? amaçlamaktad?r. Kültürel miraslar? kadar otelimiz Anadolu’nun e?siz tatlar?n? ve dünya mutfaklar?na ait birçok lezzet insanlar?n damak tatlar?na uygun servis ederek misafirlerine yüksek kalitede elit bir hizmet sa?lamaktad?r.

Kapadokya Ta? Otel Tarihi Ve Kültürel De?erleri ?le Dünya Medeniyetlerine Ev Sahipli?i Yap?yor

Otelimiz tarihte önemli olaylar?n ya?and??? önemli bir jeopolitik konuma sahiptir. 8 ve 10. yüzy?llarda birçok bizans eseri ve kal?nt?lar? otelimize gelen dünya insanlar?n? büyüleyerek bu bölgeyi dünyadaki birçok insan?n görmesi gerekti?i bir yer haline getiriyor. Özellikle otelimiz birçok medeniyete ait sanat eserine ve önemli figürlere sahip oldu?u için misafirlerine kültürel anlamda görsel ?ölen sunuyor. Ayr?ca Kapadokya ta? Otel denince dünyan?n birçok ülkesinden insana ev sahipli?i yapt???m?z birçok insan taraf?ndan bilinmekte ve hizmetlerimizin kusursuz bir ?ekilde verildi?i misafirlerimiz taraf?ndan bilinmektedir.